jeudi 2 décembre 2010

Message de Mirlande Manigat

Port-au-Prince, le 1er décembre 2010
Source: Harry Loiseau

FREM AK SEM NAN PEYI DAYITI,

Map komansé pou’m di nou mwen antré lakay nou, Onê, Respè !

Map di mèsi tout moun a la rond badè ki té soti pou mwen, byen bonè jou éleksyon an. Nou pap pèdi vot nou ! (bis)

Dimanch ki sot pasé-a , mwen te réyini ak kolaboratè’m yo, manb pati ak mouvman kap maché ak nou. Nou té konstaté yon pakèt magouy, déblozay nan péyi-a ; bagay ampil obsèvatè té wè ak gé yo.

Se pout tèt sa mwen té fè déklarasyon cila. Mwen te mandé ké yo anilé vot la ! Sépandan, Mwen toujou kandida a la prezidans, et kel ké lan swa rézilta définitif, map kontinyé batay la paské mwen konen, é nou men’m tou nou konen ké map prézidan péyi-a. Paské sé volonté nou !

Jounen Jodi-a mwen vini di nou apré anpil kontak, diskisyon, anpil réfléksyon, ké mwen menm, mwen respekté la lwa, konstitisyon’a : Sé sèl KEP la ki gen otorité pou anilé éleksyon an. Mwen mandé’l li pa fè-l. Ki donk éleksyon ap rapousiv.

Nap tan’n plis enfomasyon !

Map kontinyé mandé ké koté éleksyon yo té gen fos koté, pou yo refè yo. Epi pou KEP ‘la ak tout gouvènman-an, manb kominoté int’l la kap kolaboré nan zafè sa-a, ké yo bay garanti net al kolé ké briganday ki té fèt dimanch la pap rékomansé.

Mwen konnen gen pakèt rézilta kap flannen, gen pakèt kobinézon anbachal kap bouyi. MAP BAY PINGA, mwen mandé pou yo respekté volonté pèp ayisyen an !

Frem ak sè mwen, mwen tandé rèl nou nan 4 kwin péyi-a, é nan tout diaspora-a, mwen résévwa pil ak pakèt pétisyon, pou mandé’m pa kité pèp la pou kont-li. Mwen pa tap jan fè sa ! Mwen Mirlande Manigat, pap jan’m trayi konfyans nou !!! Mwen pa gen dwa abandoné nou ! Vot nou té ban’m dimanch lan, nou pap pedi’l ! Tout dézod yo tap fè-a. Se paské yo té wè nou ta pral genyen.

Fok nou assiré ké nap mété sou plas tout bèl program ké nou wè ansan’m yo, tout projè rékonstwi péyi-a. Respekté la lwa ak konstitisyon an, pwoblem koléra-a, pwoblèm moun ki anba tant yo, lékol ki pou répran’n, Tout ti moun ki pa al lékol… Nou vlé yon léta ki séryé, ki vlé é ki kapapb fè pèp la lévé a tè-a. Nou vlé yon léta konpétan, é ki sansib pou malè pèp ayisyen an. Tout bagay nou te wè ansan’m yo.

Depi konnyé a map di tout kandida ki té nan kous la, map tan yo pou nou palé, pou nou fè tèt ansan’m. Map di tout patizan lot pati yo, ké nou sé pitit yon sel péyi ki malad. Ki bezwen tout moun.

Batay la konsèné nou tout ! sé pou nou tout. Mwen konté sou nou, Nou mèt kontinyé konté sou mwen !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire